Privacybeleid inclusief cookiebeleid

Privacyverklaring van Toms Classics

 

Over ons

Toms Classics

Zomerweg 157

7532 RB Enschede

Kvk  06066653

 

Telefoonnummer: 053-4616540

Email: info@TomsClassics.nl

 

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Toms Classics kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Toms Classics en/of omdat u zich zelf heeft ingeschreven op de nieuwsbrief en/ of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Toms Classics verstrekt. Toms Classics kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

 

·         Uw voor- en achternaam

·         Uw adresgegevens

·         Uw telefoonnummer

·         Uw e-mailadres

·         Uw IP-adres

·         Uw betaalgegevens

Voor de duidelijkheid; over deze gegevens beschikken wij enkel en alleen als u ze zelf aan ons heeft verstrekt.

Waarom Toms Classics gegevens nodig heeft

Toms Classics verwerkt uw persoonsgegevens om de transacties tussen u als klant en ons als leverancier zo goed mogelijk te laten verlopen. Verder verwerkt Toms Classics uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Uw e-mailadres wordt gebruikt om de nieuwsbrief te versturen, indien u zich daarvoor heeft ingeschreven.

Hoe lang Toms Classics gegevens bewaart

Toms Classics bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden bewaard gedurende de tijd dat u zich heeft ingeschreven op onze website en u zich niet uitschrijft. Ditzelfde geldt ook voor de nieuwsbrief.

Daarnaast worden uw gegevens bewaard indien u een koopovereenkomst met ons gesloten heeft, waardoor u klant bent geworden van Toms Classics. Deze gegevens worden bewaard gedurende de geldende termijnen die er in Nederland zijn afgesproken om te voldoen aan onze administratieve verplichtingen, maar vaak langer omdat u langer dan deze termijn klant van ons blijft of bent gebleven.

Delen met anderen

Toms Classics verstrekt uw persoonsgegevens alleen aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Uw persoonsgegevens zullen nooit aan derden worden verkocht.

Wij delen uw persoonsgegevens, voor zover dat nodig is, met de volgende derden, waaronder onze verwerkers:

·         Hosting van onze website

·         CRM systeem

·         Boekhouder

·         Mailservers

·         Betaaldiensten

·         Bezorgdiensten

Met de verwerkers is een verwerkingsovereenkomst afgesloten.

Gegevens inzien, aanpassen en verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Deels kunt uzelf uw gegevens inzien, wijzigen en veranderen op onze website. Daarnaast kunt u altijd een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@TomsClassics.nl. Toms Classics zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Klacht

Indien u van mening bent dat wij ons privacybeleid niet of onvoldoende naleven dan verzoeken wij u ons dit zo snel mogelijk te laten weten. Wij stellen uw klacht zeer op prijs en zullen er alles aan doen om ons privacybeleid op juiste wijze te communiceren en na te leven. Mocht u desondanks niet tevreden zijn met de uitkomst dan kunt u de Autoriteit Persoonsgegevens verzoeken te bemiddelen en te adviseren in het geschil.

Beveiligen

Toms Classics neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Toms Classics maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Ook wordt er gebruik gemaakt van Google reCAPTCHA, waardoor er minder kans is op misbruik van uw gegevens. De database waarin uw bestellingen worden opgeslagen is beveiligd met een wachtwoord evenals de computer waarop wij uw mail bewaren.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Toms Classics verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Toms Classics. U vindt de gegevens bovenaan deze verklaring.

Cookies

Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Toms Classics gebruikt cookies om u te herkennen bij een volgend bezoek. Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers.

U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens het winkelen bij Toms Classics geen cookies ontvangt. Meer informatie over cookies kunt u vinden op de website van ConsuWijzer.

Google Analytics

Omdat we graag willen weten hoe onze bezoekers de website gebruiken, zodat we het gebruik van de website kunnen optimaliseren, gebruiken wij Google Analytics. Via deze website worden er daarom analytische cookies van Google geplaatst. Deze Google Analytics cookies worden 50 maanden bewaard. We hebben alle gegevens geanonimiseerd.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Toms Classics heeft hier geen invloed op. Toms Classics heeft Google geen toestemming gegeven om via Toms Classics verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

YouTube

We embedden YouTube video’s op de website. YouTube (Google) plaatst dan ook cookies om te zien welke video’s u al bekeken hebt. Google plaatst in dat geval ook cookies die ervoor zorgen dat voor  u relevantere advertenties worden weergegeven. Meer informatie over het gebruik van cookies door Google vindt u hier. Deze cookies worden maximaal 2 jaar bewaard.

Uitschakelen en verwijderen

Wilt u de cookies uitschakelen of verwijderen? Dit kunt u doen via uw browserinstellingen. Gebruik eventueel de help-functie van uw browser om te achterhalen hoe u dit kunt doen.

Links

Op onze website kunt u links naar externe websites aantreffen. Door op een link te klikken gaat u naar een website buiten deze website. Het kan zijn dat deze externe websites gebruik maken van cookies. Graag verwijzen wij hiervoor naar de cookie- of privacyverklaring van de betreffende website.

Wijzigingen

Het kan zijn dat we onze privacyverklaring moeten wijzigen, bijvoorbeeld omdat we een andere werkwijze zijn gaan hanteren. We zullen de nieuwe privacyverklaring altijd op onze website publiceren. Als de wijzigingen direct op u van toepassing zijn, zullen we de wijzigingen ook direct met u communiceren.